Auditul energetic al unei clădiri este un studiu prin care se determină principalele caracteristici termice şi energetice ale construcţiei şi ale instalaţiilor aferente acesteia şi se stabilesc, din punct de vedere tehnic şi economic soluţiile de reabilitare sau modernizare termică şi energetică a construcţiei şi a instalaţiilor aferente acesteia, pe baza rezultatelor obţinute din activitatea de analiză termică şi energetică a clădirii. Se efectuează de către auditori energetici autorizaţi pentru clădiri.               Analiza termică şi energetică este operatiunea prin care care se determină principalele caracteristici termice şi energetice ale clădirii şi de asemenea, consumurile specifice, anuale de energie pentru încălzire, ventilare / climatizare, apă caldă de consum şi iluminat. Se efectuează de către auditori energetici autorizaţi pentru clădiri.               Certificatul de performanţă energetică al unei clădiri este actul oficial care prezintă, într-o formă sintetică unitară, performanţa energetică a clădirii, cu detalierea principalelor caracteristici ale construcţiei şi instalaţiilor aferente acesteia, rezultate din analiza termică şi energetică. Se efectuează de către auditori energetici autorizaţi pentru clădiri.               Certificarea energetică a clădirilor reprezintă activitatea de clasificare energetică a clădirilor prin încadrarea în clase de performanţă energetică şi de mediu, de notare din punct de vedere energetic şi elaborarea certificatului de performanţă energetică. Se efectuează de către auditori energetici autorizaţi pentru clădiri               Raportul de audit energetic este un document tehnic care conţine descrierea modului în care a fost efectuat auditul, a principalelor caracteristici termice şi energetice ale clădirii, a măsurilor propuse de modernizare energetică a clădirii şi instalaţiilor interioare aferente acesteia, precum şi a principalelor concluzii referitoare la măsurile eficiente din punct de vedere economic. Se efectuează de către auditori energetici autorizaţi pentru clădiri               Performanţa energetică a clădirii (PEC) reprezintă energia efectiv consumată sau estimată pentru a răspunde necesităţilor legate de utilizarea normală a clădirii, necesităţi care includ în principal: încălzirea, prepararea apei calde de consum, răcirea, ventilarea şi iluminatul.               Reabilitarea termică reprezinta un ansamblu de operaţiuni ce au ca scop  îmbunătăţirea performanţelor de izolare termică a elementelor de construcţie care delimitează de exterior spaţiile interioare încălzite şi creşterea eficienţei energetice a instalaţiilor interioare de încălzire şi de alimentare cu apă caldă de consum. Se realizeaza in principal prin aplicarea de materiale termoizolante la pereţii exteriori, planşeul peste subsol şi pe terase, precum şi prin modernizarea instalaţiilor de încălzire si preparare apă caldă  de consum, înlocuirea ferestrelor şi uşilor cu altele mai performante energetic. Audit Energetic Cladiri - Elaborare Certificate de Performanta Energetica © AmelieArt 2010